Monthly Archives :

اکتبر 2019

دستگاه بازیافت بخارات بنزین شرکت در وندورلیست پخش فرآورده های نفتی قرار گرفت

دستگاه بازیافت بخارات بنزین شرکت در وندورلیست پخش فرآورده های نفتی قرار گرفت 1639 1229 FIRSTMAN

با توجه به بازدید کارشناسان بخش کهاب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از دستگاه بازیافت بخارات بنزین (VRU) ساخت این شرکت و انجام تستهای لازم بر روی آن که نتایج رضایت بخشی را به دنبال داشت، دستگاه مذکور در لیست دستگاه های تایید شده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار گرفت. در حال حاضر شرکت نوآوران آمادگی عرضه و فروش این دستگاه به جایگاه های بنزین را دارد.

اخذ گواهی نامه آموزشی از سازمان استاندارد

اخذ گواهی نامه آموزشی از سازمان استاندارد 1430 804 FIRSTMAN

هم زمان با فعالیتهای شرکت نوآوران صنعت موتور در زمینه آموزش و با توجه به برگزاری حداقل 2500 نفر ساعت دوره آموزشی برای ارگانها و شرکتهای مختلف، این شرکت پس از طی مراحل تایید صلاحیت موفق به دریافت گواهی نامه آموزشی از سازمان استاندارد گردید. این گواهی نامه در سطح ملی و با امتیاز عالی صادر گردیده است.

اخذ پروانه فنی مهندسی

اخذ پروانه فنی مهندسی 622 546 FIRSTMAN

با توجه به سوابق خدمات فنی و مهندسی شرکت نوآوران صنعت موتور در رشته تجهیزات و تاسیسات، این شرکت در سال 1394 اقدام به دریافت جواز خدمات مهندسی از وزارت صنایع و معادن نمود که با بررسی مدارک و سوابق شرکت توسط تیم ممیزی آن وزارت خانه در کوتاه ترین زمان ممکن موفق به دریافت آن گردید. سپس با توجه به رویه های جاری وزارت خانه، در سال 1395 اقدام به درخواست پروانه فنی و مهندسی نمود که با ممیزی مجدد از طرف کارشناسان حوزه مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به دریافت این پروانه در تاریخ 08/04/1395 به مدت سه سال گردید.