خدمات بازرسی فنی


بازرسی ادواری جایگاه های CNG در سطح کشور

پروژه بازرسی ادواری جایگاه های CNG پس از اخذ گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد در تاریخ 27/05/1393 با انجام بازرسی در 8 جایگاه پایلوت در استان های خراسان شمالی، رضوی، قم، مرکزی، گیلان شروع گردید. هدف از این طرح، بررسی جایگاه ها از نظر میزان عدم انطباق با استانداردهای ملی ایران(2 و 1-7829 و 12054) و جلوگیری از بروز خطرات جانی و مالی در آینده در اثر وجود نواقص عمده و بحرانی در جایگاه ها و افزایش دانش مالکان و بهره برداران جایگاه ها در این خصوص بوده است.

پس از اجرای موفق آمیز این طرح در اواخر سال 1393 سازمان ملی استاندارد وظیفه بازرسی ادواری و نظارت بر استاندارد سازی حدود 200 جایگاه CNG از استان های مرکزی، کرمانشاه، قم، البرز و تهران را به این شرکت محول نمود؛ و پس از آن، مدیران این شرکت اقدام به  برگزاری همایش های بازرسی استاندارد سازی جایگاه ها در استان های مذکور نمودند تا مالکان جایگاه ها را با دلایل لزوم استاندارد سازی آشنا نموده و آنها را جهت همکاری بیشتر تشویق نمایند.

صداقت
مهارت
تجربه
رضایت کارفرما


بازرسی ادواری خودروهای گاز سوز

شرکت NSM بعد از تدوین دستورالعمل ها و چک لیست ها و اجرای آن ها از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دعوت به عمل آورد تا این شرکت را مورد ممیزی قراردهد و در نهایت در آبان ماه سال 1391 گواهی تایید صلاحیت به شماره NACI/IBS/346 جهت بازرسی ادواری خودرو ها صادر شد.

شرکت نوآوران صنعت موتو در بازرسی ادواری تاکسی های گاز سوز که از طرف وزارت کشور به عنوان پایلوت بر گزار گردید شرکت داشته و حدود 1200 دستگاه تاکسی گاز سوز در طی این طرح در شهرهای کرمان، تهران و قم مورد بازرسی ادواری قرار گرفتند.
در حال حاضر این شرکت، کارگاه هایی را برای بازرسی خودروهای گازسوز و مخازن آن ها در شهرهای همدان، یزد، رشت، قم و تهران داير نموده  يا در حال مذاكره دارد.

شایان ذکر است هسته اصلی شرکت نوآوران صنعت موتور که پیش از این در شرکت واحد اتوبوسرانی مشغول به کار بوده اند روش تست دوره ای اتوبوس ها را بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی موجود در آن زمان طراحی نمودند و بر روی خودروها انجام دادند از جمله این تست ها میتوان به بازرسی های زیر اشاره کرد:

  • بازرسی سیستم گاز اتوبوس
  • بازرسی نشتی مخازن اتوبوس
  • بازرسی آلایندگی اتوبوس برروی شاسی دینامومتر


بازرسی ساخت تجهیزات در کارخانه

با توجه به ساخت برخی از تجهیزات جایگاهها توسط پیمانکاران داخلی مانند شرکتهای پارس کمپرسور، تامکارگاز، هوایار، کمپرسور سازی تبریز، فرنوگس و … در مراحل تامین و ساخت تجهیزات جایگاه از نظر خرید قطعات و ادوات از وندورهای مورد تایید متریال و فرایند ساخت تحت بازرسی شرکت نوآوران صنعت موتور قرار می گیردو همچنین این شرکت بارگیری و حمل تجهیزات به جایگاه ها را نیز تحت نظارت و بازرسی خود دارد.


بازرسی  اجرای کامل سیویل جایگاه

با توجه به اینکه کیفیت  ابنیه ساخته شده جهت نصب تجهیزات در یک جایگاه سوختگیری از اهمیت بسزایی برخوردار است به همین منظور در مرحله احداث ابنیه جایگاهها توسط پیمانکار مربوطه این مراحل مورد بازرسی قرار گرفته و در نهایت چک لیست آمادگی ابنیه جایگاه برای نصب تجهیزات توسط ناظران و بازرسان شرکت نوآوران صنعت موتور تکمیل می گردد.


بازرسی نصب و راه اندازی تجهیزات

دراین بخش بازرسان این شرکت نحوه نصب تجهیزات جایگاه ها را در حین و پس از اتمام نصب مطابق آیتم های از پیش تعیین شده بازرسی می نمایند و همچنین بازرسی راه اندازی جایگاه ها را نیز مطابق چک لیست های مورد توافق با کارفرمای محترم انجام می دهند که شامل پی گیری و حصول اطمینان از رعایت موارد ایمنی در جایگاه در هنگام راه اندازی، اعلام اشکالات خرابی ها  و نواقص به تامین کنندگان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، پی گیری رفع نواقص نصب و راه اندازی و برنامه ریزی جهت تحویل جایگاه ها به بهره بردار می باشد. در این مرحله چک لیست های بازرسی نصب و راه اندازی توسط ناظران این شرکت تکمیل می گردد.

نوآوران صنعت موتور