خدمات فنی و مهندسی


ارایه خدمات فنی و مهندسی:

شرکت فنی و مهندسی نوآوران صنعت موتور با توجه به تجربیات چند ساله خود در صنعت گاز طبیعی و مطالعه و بررسی مدارک مهندسی تجهیزات مختلف از جمله، سیستم سوخت رسانی خودروهای سبک و سنگین، تکنولوژی ساخت درایرهای جذبی، کمپرسورهای فشرده سازی گاز های صنعتی، مخازن ذخیره سازی، تجهیزات توزیع و تجهیزات کاهنده فشار به دانش فنی قابل توجهی دست پیدا نموده است که این دانش قابل بسط و توسعه به صنایع مشابه و قابل ارایه به کارفرمایان و بهره برداران این صنایع می باشد.


از جمله توانمندی های موجود در شرکت نوآوران صنعت موتور می توان به موارد زیر اشاره نمود:

انجام خدمات فنی و مشاوره ای در زمينه بهينه سازی موتور و کاهش آلاينده های ناشی از احتراق در خودروها

مشاوره در زمینه تبدیل موتورها و خودروهای دیزلی به گاز سوز بصورت نمونه و انبوه

مشاوره و ارایه خدمات در زمینه طراحی و اجرای جایگاه سوختگیری گاز و بنزین

ارائه خدمات مشاوره ای و اجرايی در ارتباط با صنعت CNG

مشاوره و ارایه خدمات در زمینه نصب و راه اندازی آزمايشگاه های تست عملکرد موتور و عملکرد خودرو

انجام بازرسی های دوره ای و بازرسی فنی خودروهای گازسوز اعم از سبک وسنگين و جایگاههای سوختگیری

نوآوران صنعت موتور