پروژه ها

شرکت نواوران صنعت موتور (NSM) ادعا دارد فعالیت های خود را با اتکا به تجربیات فراوان و نیرو های متخصص به بهترین نحو ممکن به اجرا در آورده است و رضایت مندی کارفرمایان ما این ادعا را ثابت می کند:

با توجه به خاتمه پروژه و تحویل 200 جایگاه و شروع بهره برداری از این جایگاه ها، بدینوسیله مراتب رضایتمندی ای مدیریت را از عملکرد شرکت نوآوران صنعت موتور در خصوص قرارداد 1543، اعلام می‌دارد.

شهرام اسدپور - مدیر طرح CNG

بدین وسیله گواهی می‌شود شرکت نوآوران صنعت موتور در فاز اول طرح جایگاه های دومنظوره CNG (احداث 188 جایگاه) طی قرارداد 1541 به عنوان پیمانکار خدمات مدیریت(MC) انجام وظیفه نموده و تاکنون وظایف محوله را در تعاملی مطلوب با کارفرمابه پایان رسانیده است.

احمدرضا کیانی - مدیر طرح احداث و توسعه جایگاه های CNG

شرکت نوآوران صنعت موتور در خصوص موضوع فوق و با توجه به خاتمه قرارداد مذکور و …، بدینوسیله مراتب رضایتمندی این مدیریت را از عملکرد شرکت نوآوران صنعت موتور در خصوص قرارداد 1117 اعلام می‌دارد.

علی مهرابی - مدیر طرح CNG


تعدادی از پروژه های اجرا شده و در دست اجرا

بازرسی ادواری جایگاه‌های CNG

کارفرما: مالکان جایگاههای CNG

بازرسی ادواری مخازن CNG و شیر سر مخزن

کارفرما: مالکان جایگاههای CNG

نظارت بر اورهال تجهیزات در جایگاههای CNG

کارفرما: مالکان جایگاههای CNG

مدیریت و نظارت بر نصب و راه اندازی جایگاههای CNG

کارفرما: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

پروژه های آموزشی

کارفرما: خصوصی

مشاوره در زمینه طراحی جایگاه CNG

کارفرما: مالکان جایگاههای CNG

نوآوران صنعت موتور