کهاب


پروژه کهاب و شرکت نوآوران صنعت موتور

شرکت نوآوران صنعت موتور عرضه کننده سیستم کهاب یا بازیافت بخار بنزین (VRS) با نام تجاری E-coilplus می‌باشد. این شرکت قریب به 15 سال در حوزه طراحی، مدیریت و نظارت بر احداث جایگاههای سوخت تک منظوره، دومنظوره و CNG سابقه فعالیت دارد و با تکیه بر دانش و تجربه خود پس از ارائه تاییدیه‌ها و گواهی‌های بین المللی و داخلی مورد نیاز، در سال 1397 در لیست تامین کننده‌گان مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حوزه سیستم بازیافت بخار بنزین قرار گرفته است.


معرفی دستگاه کهاب E-coilplus

شرکت نوآوران صنعت موتور دستگاه کهاب (VRS) مدل E-coilplus را  برپایه دانش و تکنولوژی روز دنیا طراحی و تولید نموده است. این دستگاه در دونوع تبریدی مستقیم و تبریدی غیر مستقیم تولید و تامین می گردد که با استفاده از فرآیند تبریدی موجب چگالش بخارات بنزین و مایع سازی آنها می‌گردد.

 با وجود اینکه میزان بنزین بازیافتی توسط  دستگاه E-ecoilplus  قابل توجه می‌باشد (در شرایط طراحی 45 لیتر به ازای 32000 لیتر) اما مصرف انرژی پایینی دارد. بر این اساس علاوه بر ملاحظات زیست محیطی، صرفه اقتصادی حاصله دلیل قابل توجهی برای بهره گیری از این دستگاه می‌باشد.

جایگاه های تجهیز شده توسط ما

جایگاه پنج تن (مشهد)

جایگاه پنج تن (مشهد) 1080 810 FIRSTMAN

جایگاه طلاب (مشهد)

جایگاه طلاب (مشهد) 966 810 FIRSTMAN

جایگاه مجاور (مشهد)

جایگاه مجاور (مشهد) 1080 810 FIRSTMAN


بروشور دستگاه ها

Ecoil plus PDF

نوآوران صنعت موتور