اخذ گواهی نامه آموزشی از سازمان استاندارد

اخذ گواهی نامه آموزشی از سازمان استاندارد

اخذ گواهی نامه آموزشی از سازمان استاندارد 1430 804 FIRSTMAN

هم زمان با فعالیتهای شرکت نوآوران صنعت موتور در زمینه آموزش و با توجه به برگزاری حداقل 2500 نفر ساعت دوره آموزشی برای ارگانها و شرکتهای مختلف، این شرکت پس از طی مراحل تایید صلاحیت موفق به دریافت گواهی نامه آموزشی از سازمان استاندارد گردید. این گواهی نامه در سطح ملی و با امتیاز عالی صادر گردیده است.

نوآوران صنعت موتور