به روزرسانی Certificate ایزو 9001 به ویرایش 2015

به روزرسانی Certificate ایزو 9001 به ویرایش 2015

به روزرسانی Certificate ایزو 9001 به ویرایش 2015 540 359 FIRSTMAN

با توجه به اینکه شرکت نوآوران صنعت موتور از سالهای قبل موفق به دریافت گواهینامه و استقرار الزامات ISO9001 گردیده بود، در آخرین ممیزی انجام شده از طرف متخصصین شرکت TUV NORD موفق گردید گواهینامه خود را براساس آخرین ویرایش سال 2015 به روزرسانی نموده و CETIFICATE جدید دریافت نماید.
دریافت این گواهینامه نشانگر توانمندی مدیریتی و استقرار الزامات جدید ISO در این زمینه می‌باشد.

نوآوران صنعت موتور